Przez ostatnie dwa lata prężnie pracowałam nad podniesieniem komfortu swojego życia i wyrobieniem w sobie nawyków, które napełnią mnie d...

Jest coś uspokajającego w Warszawie spowitej nocą i przeszywającym ciało zimnym, styczniowym powietrzem. Jest ulica i światła. Uśmiechn...

Żeby zbyt drastycznie nie odrywać nas od noworocznego ducha postanowień, myślałam jak to jest z ich skutecznością. Od kilku lat istn...

Dookoła smutne twarze. Wszyscy źli bo pogoda, bo problemy, bo samotność, bo nie ma się w co ubrać, bo pociąg uciekł, bo włosy się znów źle ...

Flickr Images